Bli Medlem

Du är välkommen att bli medlem i föreningen Volvo Museums Vänner - sprid gärna detta till personer i din vänkrets som kan vara intresserade av att bli medlemmar. Som medlem är det fritt inträde till Volvo Museum för dig och för en vän. Du får dessutom rabatt vid köp i muséets butik. Samtliga medlemmar finns upptagna på en TV-skärm på väggen vid auditoriet.

 

Anmälan om medlemskap sker enklast genom inbetalning av 300 kronor till bankgiro 222-4087. Ständigt medlemskap kan erhållas genom inbetalning av minst 3000 kronor. Det finns även familjemedlemskap som inkluderar en maka/make/sambo - 400 kronor resp 4000 kronor.


Gåvor och bidrag emotses med stor tacksamhet.

 

Skicka dina uppgifter om namn, adress, telefon samt e-post till Volvo Museums Vänner.


OBS att all information från oss skickas via email, varför det är viktigt att uppge epost-adressen!

 

Alternativt kan anmälan postas till adress:


Volvo Museums Vänner

c/o Volvo Museum

405 08 Göteborg

 

 

Styrelsen är också tacksam om du meddelar intresse av att deltaga i evenemang som redan nu är planerade av Volvo Museum, t.ex. som guide i museet efter guideutbildning i Volvo Museums regi, informatör vid utställningar, t.ex. Elmia etc.

 

Owe Orrbeck


Volvo Museums Vänner

Organisationsnummer 802457-5477

E-post: museumsvanner@gmail.com